Združenie konkurzných správcov Slovenskej republiky

Príhovor prezidenta ZKS

Ján Havlát

     dovoľte mi predstaviť Vám Združenie konkurzných správcov Slovenskej republiky.

Združenie vzniklo ako samosprávna profesná organizácia, ktorá chce presadzovať špecifické záujmy svojich členov a svojou činnosťou sprostredkovávať výmenu informácií a skúseností. Od Ustanovujúceho snemu dňa 20.04.2001 naše združenie vyvíja aktivity na uskutočnenie viacerých cieľov. Jedným z týchto cieľov je aktívne spolupracovať a podieľať sa na tvorbe legislatívnych predpisov v oblasti konkurzného a vyrovnacieho konania a zároveň vytvárať optimálne postupy v týchto konaniach.

Chceme spolupracovať s konkurznými súdmi a Ministerstvom spravodlivosti SR pri zdokonaľovaní konkurzných procesov. Našimi aktivitami chceme vytvoriť podmienky pre spoluprácu a nadviazať pracovné kontakty s profesnými organizáciami pôsobiacimi v právnej oblasti ako napr. Združenie sudcov Slovenska, Slovenská advokátska komora, Komora komerčných právnikov SR a pod. Ďalším z cieľov je realizácia projektu sprostredkovania predaja podnikateľských nehnuteľností pre zahraničných investorov, ktorí hľadajú tieto možnosti.

Našou snahou je vytvoriť informačné databázy pre aktuálnu prax v profesii, ako aj organizovať školiace programy, odborné stáže a ďalej vzdelávať našich členov. Pri napĺňaní týchto cieľov chceme vybudovať a rozvíjať vzťahy so zahraničnými partnerskými organizáciami.

Vážení kolegovia, ku dňu 23.08.2001 vstúpilo do našich radov celkom 187 riadnych členov. Verím, že im aktivity nášho združenia pomôžu v ich náročnej práci. Ak Vás práca nášho združenia zaujala a nie ste našim členom, pripojte sa k nám.

 

Zdraví Vás

JUDr. Ján  H a v l á t
prezident ZKS SR