Dokumenty ZKS SR a IVKS SR

Aktuálne informácie - archív

napísal Július Srna

SEMINÁR ROZHODCOV

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY
v dňoch 27. a 28. 11. 2015 v  v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

SPRÁVCOVSKÁ SKÚŠKA

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 18.11.2015 písomná časť, 01.12.2015 ústna časť...

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY
v dňoch 02. a 03. 10. 2015 v hoteli Partizán na Táloch

Čítať ďalej…