Dokumenty ZKS SR a IVKS SR

Aktuálne informácie - archív

napísal Július Srna

REGISTER ÚPADCOV - ŠKOLENIE

Informačný systém REGISTER ÚPADCOV od 01.07.2016

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada od 26.04.2016 školenia správcov pre nový informačný systém REGISTER ÚPADCOV

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 27. a 28. 05. 2016 v hoteli Partizán na Táľoch

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

SPEŇAŽOVANIE MAJETKU

Je správca konkurznej podstaty povinný pri speňažovaní nehnuteľnosti nechať vyhotoviť znalecký posudok?  

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 17.03.2016. Predpokladaný termín ukončenia je 23.04.2016.

Čítať ďalej…