Dokumenty ZKS SR a IVKS SR

Aktuálne informácie - archív

napísal Július Srna

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 01. a 02. 12. 2017 v Piešťanoch

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

Správcovská skúška

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 07.12.2017 písomná časť, 14.12.2017 ústna časť...

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 06. a 07. 10. 2017 v hoteli Partizán na Táľoch

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

Správcovská skúška

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 26.09.2017 písomná časť, 03.10.2017 ústna časť...

Čítať ďalej…