Dokumenty ZKS SR a IVKS SR

Aktuálne informácie - archív

napísal Július Srna

SEMINÁR ROZHODCOV 2018

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR, poverený ministerstvom spravodlivosti, usporiada dňa 06.12.2012 odborný seminár pre rozhodcov v zmysle ust. § 7 a nasl. zákona č. 335/2014 Z.z.

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

Správcovská skúška

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 07.12.2018 písomná časť, 19.12.2018 ústna časť...

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

ODBORNÉ PODUJATIE A GOLFOVÝ TURNAJ

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY A GOLFOVÝ TURNAJ SPRÁVCOV

v dňoch 19. až 20.10.2018 v Piešťanoch

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 27.09.2018. Predpokladaný termín ukončenia je 10.11.2018.

Čítať ďalej…