Dokumenty ZKS SR a IVKS SR

Aktuálne informácie - archív

napísal Július Srna

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 14.03.2019. Predpokladaný termín ukončenia je 13.04.2019.

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

SEMINÁR ROZHODCOV 2018

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR, poverený ministerstvom spravodlivosti, usporiada dňa 06.12.2012 odborný seminár pre rozhodcov v zmysle ust. § 7 a nasl. zákona č. 335/2014 Z.z.

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

Správcovská skúška

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 07.12.2018 písomná časť, 19.12.2018 ústna časť...

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

ODBORNÉ PODUJATIE A GOLFOVÝ TURNAJ

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY A GOLFOVÝ TURNAJ SPRÁVCOV

v dňoch 19. až 20.10.2018 v Piešťanoch

Čítať ďalej…