Aktuálne informácie - archív

napísal Július Srna

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY
v dňoch 28. a 29. 10. 2016 v  v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

napísal Ivan Gábriš

REGISTER ÚPADCOV - ŠKOLENIE - Aktuálne informácie

Aktuálne informácie o termínoch školení

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

REGISTER ÚPADCOV - ŠKOLENIE

Informačný systém REGISTER ÚPADCOV od 01.07.2016

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada od 26.04.2016 školenia správcov pre nový informačný systém REGISTER ÚPADCOV

Čítať ďalej…

napísal Július Srna

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 27. a 28. 05. 2016 v hoteli Partizán na Táľoch

Čítať ďalej…