Aktuálne informácie

ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY - 12 kreditných bodov

v dňoch 20. - 21.05.2022 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 24.03.2022. Predpokladaný termín ukončenia je 30.04.2022.

Čítať ďalej…

SEMINÁR SPRÁVCOV online 10.12.2021 - 5 KREDITNÝCH BODOV

POSLEDNÝ SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY v období 2020 -2021 online 10.12.2021

Čítať ďalej…

SEMINÁR SPRÁVCOV - 11 kreditných bodov ZMENA

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 22. - 23.10.2021 sa uskutoční online

Čítať ďalej…

SEMINÁR SPRÁVCOV - 11 kreditných bodov

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 22. - 23.10.2021 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 16.09.2021. Predpokladaný termín ukončenia je 30.10.2021.

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE - WEBINÁR SPRÁVCOV 6 kreditných bodov

WEBINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY - pre členov ZKS SR 60 % zľava

Dňa 21.05.2021 online
Z príležitosti 20. výročia založenia Združenia konkurzných správcov SR pre členov 60%-ná zľava

Čítať ďalej…

SEMINÁR ROZHODCOV 2021

Seminár rozhodcov online - 25.06.2021

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

ZAČNE 15.04.2021  dištančne - online

 

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE - WEBINÁR SPRÁVCOV

WEBINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Dňa 09.04.2021 online

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV online

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Dňa 25.11.2020 online

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

ZAČNE 12.11.2020  dištančne - online

 

Čítať ďalej…

SEMINÁR ROZHODCOV 2020 - ZMENA

Seminár rozhodcov sa mení na online - webinár

Čítať ďalej…

SEMINÁR SRÁVCOV - ZMENA

SEMINÁR SPRÁVCOV ONLINE - 12 kreditných bodov

v dňoch 23. a 24.10.2020 

Čítať ďalej…

SEMINÁR ROZHODCOV 2020

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR, poverený ministerstvom spravodlivosti, usporiada dňa 05.11.2020 odborný seminár pre rozhodcov v zmysle ust. § 7 a nasl. zákona č. 335/2014 Z.z.

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 23. - 24.10.2020 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

SPRÁVCOVSKÁ SKÚŠKA - ZMENA MIESTA KONANIA

Vzhľadom na prijaté opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto č. GTSÚ/14397/2020 zo dňa 12.09.2020

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 23. - 24.10.2020 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

SPRÁVCOVSKÁ SKÚŠKA

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 23.09.2020 písomná časť, 06.10.2020 ústna časť...

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

ZAČNE 18.06.2020

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

Čítať ďalej…

SEMINÁR SPRÁVCOV ZRUŠENÝ

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

ktorý sa mal uskutočniťv dňoch 22. až 23.05.2020 v hoteli Partizán na Táľoch je z dôvodu zavedených opatrní zrušený.
 

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

ODLOŽENIE ZAČIATKU!!!

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

ZMENA!!!

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 22. až 23.05.2020 v hoteli Partizán na Táľoch

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 19.03.2020. Predpokladaný termín ukončenia je 25.04.2020.

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV

12 kreditných bodov

Posledný seminár správcov konkurznej podstaty, ktorý usporiada IVKS SR v tomto vyhodnocovacom období

v dňoch 29. až 30.11.2019 v Spoločenskom centre Slovenských ličebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

RIADNY SNEM ZKS SR

dňa 30.11.2019 v Piešťanoch

Čítať ďalej…

SEMINÁR ROZHODCOV 2019

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR, poverený ministerstvom spravodlivosti, usporiada dňa 03.12.2019 odborný seminár pre rozhodcov v zmysle ust. § 7 a nasl. zákona č. 335/2014 Z.z.

Čítať ďalej…

Správcovská skúška

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 05.12.2019 písomná časť, 12.12.2019 ústna časť...

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY - 12 kreditných bodov

v dňoch 27. až 28.09.2019 v Spoločenskom centre Slovenských ličebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIA - SEMINÁRE SPRÁVCOV

SEMINÁRE SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 27. - 28.09.2019 a 29. - 30.11.2019 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 19.09.2019. Predpokladaný termín ukončenia je 26.10.2019.

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 17. až 18.05.2019 v hoteli Partizán na Táľoch

Čítať ďalej…

Správcovská skúška

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 28.05.2019 písomná časť, 06.06.2019 ústna časť...

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 14.03.2019. Predpokladaný termín ukončenia je 13.04.2019.

Čítať ďalej…

SEMINÁR ROZHODCOV 2018

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR, poverený ministerstvom spravodlivosti, usporiada dňa 06.12.2012 odborný seminár pre rozhodcov v zmysle ust. § 7 a nasl. zákona č. 335/2014 Z.z.

Čítať ďalej…

Správcovská skúška

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 07.12.2018 písomná časť, 19.12.2018 ústna časť...

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE A GOLFOVÝ TURNAJ

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY A GOLFOVÝ TURNAJ SPRÁVCOV

v dňoch 19. až 20.10.2018 v Piešťanoch

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 27.09.2018. Predpokladaný termín ukončenia je 10.11.2018.

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE A GOLFOVÝ TURNAJ

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY A GOLFOVÝ TURNAJ SPRÁVCOV

v dňoch 17. až 19. 05. 2018 v Piešťanoch

Čítať ďalej…

Správcovská skúška

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 07.6.2018 písomná časť, 19.06.2018 ústna časť...

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 15.03.2018. Predpokladaný termín ukončenia je 21.04.2018.

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 01. a 02. 12. 2017 v Piešťanoch

Čítať ďalej…

Správcovská skúška

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 07.12.2017 písomná časť, 14.12.2017 ústna časť...

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 06. a 07. 10. 2017 v hoteli Partizán na Táľoch

Čítať ďalej…

Správcovská skúška

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 26.09.2017 písomná časť, 03.10.2017 ústna časť...

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 16.03.2017. Predpokladaný termín ukončenia je 29.04.2017.

Čítať ďalej…

REGISTER ÚPADCOV - ŠKOLENIE

Informačný systém REGISTER ÚPADCOV 01.03.2017

Kapacita školenia pre informačný systém REGISTER ÚPADCOV v termíne 15.02.2017 je už obsadená. Ďalšie školenie Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada 01.03.2017. 

Čítať ďalej…

REGISTER ÚPADCOV - ŠKOLENIE

Informačný systém REGISTER ÚPADCOV 15.02.2017

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada 15.02.2017 školenia správcov pre informačný systém REGISTER ÚPADCOV

Čítať ďalej…

SEMINÁR ROZHODCOV

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR, poverený ministerstvom spravodlivosti, usporiada dňa 01.12.2016 odborný seminár pre rozhodcov v zmysle ust. § 7 a nasl. zákona č. 335/2014 Z.z.

Čítať ďalej…

Správcovská skúška

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 22.11.2016 písomná časť, 29.11.2016 ústna časť...

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 22.09.2016. Predpokladaný termín ukončenia je 22.10.2016.

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY
v dňoch 28. a 29. 10. 2016 v  v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

REGISTER ÚPADCOV - ŠKOLENIE

Informačný systém REGISTER ÚPADCOV od 01.07.2016

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada od 26.04.2016 školenia správcov pre nový informačný systém REGISTER ÚPADCOV

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 27. a 28. 05. 2016 v hoteli Partizán na Táľoch

Čítať ďalej…

SPEŇAŽOVANIE MAJETKU

Je správca konkurznej podstaty povinný pri speňažovaní nehnuteľnosti nechať vyhotoviť znalecký posudok?  

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 17.03.2016. Predpokladaný termín ukončenia je 23.04.2016.

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY
v dňoch 27. a 28. 11. 2015 v  v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

SPRÁVCOVSKÁ SKÚŠKA

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 18.11.2015 písomná časť, 01.12.2015 ústna časť...

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY
v dňoch 02. a 03. 10. 2015 v hoteli Partizán na Táloch

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE - 12 kreditných bodov

Seminár správcov v dňoch 24. a 25. 04. 2015 v Piešťanoch

Čítať ďalej…