SPRÁVCOVSKÁ SKÚŠKA - ZMENA MIESTA KONANIA

napísal Július Srna

Správcovská skúška - ZMENA MIESTA KONANIA

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR oznamuje, že vzhľadom na prijaté opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto č. GTSÚ/14397/2020 zo dňa 12.09.2020 dochádza k zmene miesta konania písomnej časti správcovskej skúšky, ktorá sa uskutoční 23.09.2020. 

Miesto konania skúšky:

 

Spoločenské centrum
Kúpeľný ostrov
Piešťany

(veľká sála)

 

Späť