SPRÁVCOVSKÁ SKÚŠKA

napísal Július Srna

Správcovská skúška

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR oznamuje, že ďalšia správcovská skúška sa uskutoční v nasledovných termínoch:

15.05.2023 - písomná časť, začiatok o 09.00 hod., registrácia od 08.00 hod.

25.05.2023  - ústna časť, začiatok o 09.00 hod.

Miesto konania skúšky: Hotel COLOR, Pri Starom mýte 1, Bratislava


Prihlášku je potrebné doručiť na MS SR do 14.04.2023


Postup prihlásenia, formulár prihlášky a ďalšie informácie nájdete na:

 

https://www.justice.gov.sk/sluzby/spravcovia-konkurznej-podstaty-a-konkurzne-konanie/informacie-pre-spravcov-konkurznej-podstaty/spravcovska-skuska/

 

Usporiadateľom skúšky je Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR.

Správny poplatok za správcovskú skúšku vo výške 165,- € je potrebné uhradiť na účet usporiadateľa:
SK77 7500 0000 0000 2699 2693
najneskôr do 10.05.2030 

Ako VS uveďte 15052023 a do správy pre prijímateľa Vaše meno a priezvisko.

Späť