SEMINÁR SPRÁVCOV ZRUŠENÝ

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Najbližší seminár plánujeme usporiadať v druhej polovici októbra. O termíne budeme včas informovať všetkých správcov. 

Späť