ODBORNÉ PODUJATIE

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 27. a 28. 05. 2016 v hoteli Partizán na Táľoch

Späť