SEMINÁR SPRÁVCOV - 11 kreditných bodov ZMENA

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Seminár správcov konkurznej podstaty, ktorý bol plánovaný v termíne 22.10.-23.10.2021 v Piešťanoch prezenčnou formou,

sa uskutoční v pôvodnom termíne a rozsahu online v aplikácii ZOOM.

Prezídium ZKS SR sa na svojom zasadnutí dňa 13.10.2021 rozhodlo zmeniť formou seminára vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu a platné opatrenia v SLK Piešťany.

Účastnícky poplatok sa mení nasledovne:

Piatok 22.10.2021      8 hodín – 6 kreditných bodov

člen ZKS SR          60,- €
nečlen                    84,- €

Sobota 23.10.2021     6 hodín – 5 kreditných bodov

člen ZKS SR          50,- €
nečlen                    70,- €

Poplatky sú včítane DPH.

Účastníkom, ktorí už poplatok uhradili v pôvodnej výške, bude rozdiel vrátený.

Do stredy 20.10.2021 doručíme mailom prihláseným účastníkom linky pre prihlásenie sa na obidva semináre a presný program prednášok.

Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0918 731 341

 

Späť