SEMINÁR ROZHODCOV 2020 - ZMENA

napísal Július Srna

Seminár rozhodcov

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR, poverený ministerstvom spravodlivosti, usporiada odborný seminár pre rozhodcov v zmysle ust. §7 a nasl. zákona č. 335/2014 Z.z.

Odborné podujatie sa uskutoční 05.11.2020 dištančnou formou ako webinár.

Technické podmienky:

- Notebook (PC) s webkamerou, mikrofónom a reproduktormi

- Spoľahlivé internetové pripojenie

Webinár sa uskutoční v aplikácii ZOOM. Stiahnite si a nainštalujte Zoom Meeting klient na adrese: https://zoom.us/download (zdarma, nie je potrebná registrácia). Prihlasovacie údaje (link pre prihlásenie) spolu s inštrukciami budú prihláseným účastníkom doručené mailom 2 dni pred začiatkom webinára.

Pri prihlásení do webinára v aplikácii ZOOM je potrebné, aby sa každý účastník prihlásil osobitne svojím menom a priezviskom. (Ak účastník využíval aplikáciu ZOOM už skôr a je v nej registrovaný, je potrebné aby si svoje meno a priezvisko skontroloval).

Dáta o účasti (prihlásenie sa rozhodcu do webinára a aj celkovú dobu prihlásenia) zabezpečí aplikácia ZOOM. Tieto dáta budú kontrolované odborom dohľadu nad právnickými profesiami MS SR a budú podkladom pre vydanie osvedčenia o účasti na odbornom podujatí.

Pozvánka a prihláška na webinár budú doručené na e-mailové adresy rozhodcovských súdov.

Bližšie informácie: Július Srna, +421908731341

Späť