SEMINÁR ROZHODCOV 2019

napísal Július Srna

Seminár rozhodcov

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR, poverený ministerstvom spravodlivosti, usporiada odborný seminár pre rozhodcov v zmysle ust. §7 a nasl. zákona č. 335/2014 Z.z.

Seminár sa uskutoční 03.12.2019 v hoteli AVION, Ivánska cesta 15/A, Bratislava.

Pozvánka a prihláška na seminár budú doručené na e-mailové adresy rozhodcovských súdov.

Bližšie informácie: Július Srna, +421908731341

Späť