SEMINÁR ROZHODCOV 2018

napísal Július Srna

Seminár rozhodcov

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR, poverený ministerstvom spravodlivosti, usporiada odborný seminár pre rozhodcov v zmysle ust. §7 a nasl. zákona č. 335/2014 Z.z.

Seminár sa uskutoční 06.12.2018 v hoteli AVION, Ivánska cesta 15/A, Bratislava.

Pozvánka s programom

Záväzná prihláška

Bližšie informácie: Július Srna, +421908731341

Späť