SEMINÁR ROZHODCOV

napísal Július Srna

Seminár rozhodcov

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR, poverený ministerstvom spravodlivosti, usporiada odborný seminár pre rozhodcov v zmysle ust. § 7 a nasl. zákona č. 335/2014 Z.z.

Seminár sa uskutoční 05.11.2015 vo veľkej zasadačke Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava.

Pozvánka s programom

Záväzná prihláška

Bližšie informácie: Július Srna, +421908731341

Späť