ODBORNÉ PODUJATIE

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR v spolupráci so Združením konkurzných správcov SR usporiada v dňoch 02. a 03. 10. 2015 v hoteli Partizán na Táloch seminár správcov. Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.

Lektori:

Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici

JUDr. Jaroslav Macek - Okresný súd Žilina

Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0908731341

Ministerstvo spravodlivosti pridelí týmto seminárom v rámci ďalšieho vzdelávania správcov príslušný počet kreditných bodov.

Dokumenty k semináru

 

Späť