ODBORNÉ PODUJATIE

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR v spolupráci so Združením konkurzných správcov SR usporiada v dňoch 28. a 29. 10. 2016 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch seminár správcov. Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.


Lektori:

Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici

JUDr. Jaroslav Macek - Okresný súd Žilina

JUDr. Martin Maliar - Ministerstvo spravodlivosti SR

Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0908731341

Ministerstvo spravodlivosti pridelilo tomuto semináru v rámci ďalšieho vzdelávania správcov 12 kreditných bodov.

Dokumenty k semináru

 

Späť