ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV online

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada v rámci programu ďalšieho vzdelávania správcov dňa 25.11.2020 seminár pre správcov konkurznej podstaty.
 
Toto odborné podujatie sa uskutoční online v aplikácii Zoom.

Témy prednášok:
  • Trestné činy páchané v súvislosti s konkurzným konaním

  • Ekonomické povinnosti správcu

  • Otázky a problémy aplikačnej praxe zákona o konkurze a reštrukturalizácii

  • Otázky a odpovede

Vaše návrhy na témy prednášok a prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk 

 
Lektori:

JUDr. Peter Šamko
sudca KS BA

Ing. Miroslava Ševčíková, PhD.
správkyňa konkurznej podstaty

Mgr. JUDr. Lucián Török
Okresný súd Košice I.


Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0908 731 341
 

Späť