ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada v rámci programu ďalšieho vzdelávania správcov dňoch 20.05. - 21.05.2020 seminár pre správcov konkurznej podstaty.
 
Seminár sa uskutoční v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch.

Ministerstvo spravodlivosti SR pridelilo tomuto odbornému podujatiu 12 kreditných bodov.
 
Program seminára, témy prednášok a lektorov nájdete v pozvánke a na webe ministerstva spravodlivosti.
 
Pozvánku a záväznú prihlášku si môžete stiahnuť kliknutím.
 
Vaše návrhy na témy prednášok a prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk 

Lektori:
Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - vedúci katedry obchodného a finančného práva PrF UMB v Banskej Bystrici
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Min. spravodlivosti SR
JUDr. Jaroslav Macek - predseda OS Žilina
Mgr. JUDr. Lucián Török - okresný súd Košice I.
 
 
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0918 731 341
 

Späť