ODBORNÉ PODUJATIE

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada v dňoch 22.-23.05.2020 v hoteli Partizán na Táľoch seminár správcov.
 
Témy prednášok budú zverejnené na webovej stránke ZKS SR a na webe ministerstva spravodlivosti.
 
Vaše návrhy na témy prednášok a prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk 

Lektori:
Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - predseda KS Banská Bystrica
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Min. spravodlivosti SR
JUDr. Jaroslav Macek - predseda OS Žilina
 
Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0918 731 341


Späť