ODBORNÉ PODUJATIE

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR v spolupráci so Združením konkurzných správcov SR usporiada v dňoch 27. a 28. 11. 2015 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch seminár správcov. Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.

Tento seminár je posledným odborným podujatím, ktoré IVKS SR usporiada vo vyhodnocovacom období 2014 - 2015.

Lektori:

Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici

JUDr. Jaroslav Macek - Okresný súd Žilina

JUDr. Martin Maliar - Ministerstvo spravodlivosti SR

Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0908731341

Ministerstvo spravodlivosti pridelí týmto seminárom v rámci ďalšieho vzdelávania správcov príslušný počet kreditných bodov.

Dokumenty k semináru

 

Späť