ODBORNÉ PODUJATIE

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR v spolupráci so Združením konkurzných správcov SR usporiada v dňoch 06. a 07. 10. 2017 v hoteli Partizán na Táľoch seminár správcov. 
Hlavnou témou seminára bude konkurz fyzickej osoby - osobný bankrot.
Lektori:
Doc. Milan Ďurica, PhD. - predseda KS Banská Bystrica
Mgr. Eva Kováčechová - riaditeľka centra právnej pomoci
JUDr. Martin Maliar - Min. spravodlivosti SR
JUDr. Branislav Pospíšil - advokát a správca konkurznej podstaty
 
Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
 

Lektori:
 

Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0908731341

 

Dovoľujeme si upozorniť, že 31.12.2017 sa končí dvojročné obdobie (2016 – 2017), za ktoré sú správcovia konkurznej podstaty povinní preukázať získanie 60 kreditných bodov v rámci ďalšieho vzdelávania správcov.

Ministerstvo spravodlivosti SR pridelilo tomuto odbornému podujatiu 12 kreditných bodov.
 
Všetky ubytovacie kapacity hotela Partizán sú už vyčerpané. Z tohto dôvodu IVKS SR nevie ďalším prípadným záujemcom zabezpečiť ubytovanie.
 
 

Späť