ODBORNÉ PODUJATIE - 12 kreditných bodov

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR v spolupráci so Združením konkurzných správcov SR usporiada v dňoch 24. a 25. 04. 2015 v Piešťanoch seminár správcov. Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.

Lektori:

Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici

JUDr. Jaroslav Macek - Okresný súd Žilina

Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0905731341

Ministerstvo spravodlivosti pridelilo tomuto semináru v rámci ďalšieho vzdelávania správcov 12 kreditných bodov.

Späť