ODBORNÉ PODUJATIA - SEMINÁRE SPRÁVCOV

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada do konca roku 2019 dva semináre pre správcov konkurznej podstaty v nasledovných termínoch:

27.-28.09.2019
29.-30.11.2019

Tieto odborné podujatia sa uskutočnia v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch.

Témy prednášok budú zverejnené na webovej stránke ZKS SR a na webe ministerstva spravodlivosti.
 
Vaše návrhy na témy prednášok a prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk 

Lektori:
Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - predseda KS Banská Bystrica
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Min. spravodlivosti SR
JUDr. Jaroslav Macek - predseda OS Žilina
JUDr. Katarína Bartalská - podpredsedníčka OS Bratislava I
 
Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0918 731 341
 

Späť