ODBORNÁ PRÍPRAVA

napísal Július Srna

Odborná príprava uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

V súlade s verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  číslo: OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020 oznamujeme, že prednášky odbornej prípravy uchádzačov o zápis do zoznamu správcov, ktoré sa mali uskutočniť v termíne 19.-21.03.2020, rušíme.

               Program odbornej prípravy bude upravený podľa aktuálnej situácie. O zmenách Vás budeme informovať.

 

Späť