ODBORNÁ PRÍPRAVA zmena formy - online

napísal Ivan Gábriš

Odborná príprava uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR týmto oznamuje, že z organizačných dôvodov sa mení forma odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky, ktorá sa uskutoční od 18.09.2023 do 11.10.2023 z prezenčnej formy na dištančnú. Prednášky  sa uskutočnia online  v aplikácii ZOOM Client for Meetings.

Táto zmena bola schválená Ministerstvom spravodlivosti SR. Podmienky, ktoré musí účastník splniť, aby mu usporiadateľ vydal osvedčenie o riadnom vykonaní odbornej prípravy online formou, sú stanovené ministerstvom v schválení školiaceho plánu.

Taktiež sa mení cena za odbornú prípravu na 798,00 € včítane DPH.

Termíny, lektori, témy a rozsah prednášok ostávajú zachované podľa pôvodného školiaceho plánu.

Prihlásených účastníkov budeme informovať mailom.

 

Záväzná prihláška školiaci plán sú k dispozícii v menu "Dokumenty na stiahnutie".
V prípade, že sa chcete zúčastniť na odbornej príprave, vyplnenú a podpísanú prihlášku naskenujte a pošlite mailom na: info@zkssr.sk

Ďalšie informácie poskytneme na tel.: 0908731341

Späť