ODBORNÁ PRÍPRAVA

napísal Július Srna

Odborná príprava uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR na základe Zmluvy o zabezpečení odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky a ďalšom vzdelávaní správcov uzatvorenej s Ministerstvom spravodlivosti SR usporiada odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky.


Rozsah odbornej prípravy je 100 hodín, z toho 60 hodín prednášok z oblasti práva a 40 hodín z oblasti ekonómie.

Odborná príprava začne 18.09.2023. Predpokladaný termín ukončenia je 11.10.2023.

Prednášky sa uskutočnia v termínoch podľa školiaceho plánu, ktorý podlieha schváleniu ministerstvom spravodlivosti.
Miesto konania: HOTEL COLOR, Pri Starom mýte 1, Bratislava.

Absolvovanie odbornej prípravy je nevyhnutným predpokladom na vykonanie správcovskej skúšky. Odborná príprava je určená pre uchádzačov o zápis do zoznamu správcov, ktorí majú ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Účastnícky poplatok je 1200,-€ (včítane DPH).

 

Formulár záväznej prihlášky a školiaci plán si môžete stiahnuť kliknutím alebo v menu "Dokumenty na stiahnutie".

 

Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť, že v rámci projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa, ktorý spustilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, je možnosť prefinancovania tejto odbornej prípravy aj pre účastníkov, ktorí nie sú v evidencii nezamestnaných uchádzačov o prácu. Žiadosť je potrebné podať na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 dní pred začiatkom vzdelávania.

 Podrobnejšie informácie nájdete na:

https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/urady-prace-rozsirili-podporu-vzdelavania-obcanom-preplatia-kurzy-podla-ich-vyberu-1.html?page_id=1233158 Bližšie informácie týkajúce sa odbornej prípravy:

Július Srna

Tel.: 0908 731 341

p. Miklóssyová:

0903 745 154

 

Späť