ODBORNÁ PRÍPRAVA

napísal Július Srna

Odborná príprava uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR na základe Zmluvy o zabezpečení odbornej prípravy uzatvorenej s Ministerstvom spravodlivosti SR usporiada odbornú prípravu uchádzačov o zápis do zoznamu správcov.

Rozsah odbornej prípravy je 100 hodín, z toho 60 hodín prednášok z oblasti práva a 40 hodín z oblasti ekonómie.

Odborná príprava začne 23.03.2023. Predpokladaný termín ukončenia je 06.05.2023.

Prednášky sa uskutočnia v piatich blokoch, vždy vo štvrtok (8 hodín), v piatok (8 hodín) a v sobotu (4 hodiny)  .
Miesto konania: HOTEL COLOR, Pri Starom mýte 1, Bratislava.

Absolvovanie odbornej prípravy je nevyhnutným predpokladom na vykonanie správcovskej skúšky. Odborná príprava je určená pre uchádzačov o zápis do zoznamu správcov, ktorí majú ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Po schválení školiaceho plánu ministerstvom spravodlivosti zverejníme formulár záväznej prihlášky a školiaci plán. Bližšie informácie:

Július Srna

Tel.: 0908 731 341

p. Miklóssyová:

0903 745 154

 

Späť