ODBORNÁ PRÍPRAVA

napísal Július Srna

Odborná príprava uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR na základe Zmluvy o zabezpečení odbornej prípravy uzatvorenej s Ministerstvom spravodlivosti SR usporiada odbornú prípravu uchádzačov o zápis do zoznamu správcov.

Rozsah odbornej prípravy je 100 hodín, z toho 60 hodín prednášok z oblasti práva a 40 hodín z oblasti ekonómie.

Odborná príprava začne 16.09.2021. Predpokladaný termín ukončenia je 30.10.2021.

Prednášky sa uskutočnia v piatich blokoch, vždy vo štvrtok (8 hodín), v piatok (8 hodín) a v sobotu (4 hodiny)  .
Miesto konania: HOTEL COLOR, Pri Starom mýte 1, Bratislava.

 

V prípade že aktuálna pandemická situácia a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva, platné v čase plánovaného termínu odbornej prípravy, neumožnia jej konanie prezenčnou formou, uskutoční sa odborná príprava online v aplikácii ZOOM Client for Meetings. 

Absolvovanie odbornej prípravy je nevyhnutným predpokladom na vykonanie správcovskej skúšky. Odborná príprava je určená pre uchádzačov o zápis do zoznamu správcov, ktorí majú ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Záväzná prihláškaškoliaci plán  sú k dispozícii na stiahnutie. Vyplnenú prihlášku zašlite prosím najneskôr do 06.09.2021 na adresu administratívnej kancelárie Inštitútu vzdelávania konkurzných správcov SR:


IVKS SR

Hlavná 9
P.O. BOX 62

952 01  Vráble

 

mail: info@zkssr.sk

 

Po tomto termíne konzultujte Vašu účasť s usporiadateľom. Bližšie informácie:

Július Srna

Tel.: 0908 731 341

037/783 2968

Späť