ODBORNÁ PRÍPRAVA

napísal Július Srna

Odborná príprava uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

Vzhľadom na platné epidemiologické opatrenia, z dôvodu ktorých sa nemôže uskutočniť odborná príprava uchádzačov o zápis do zoznamu správcov prezečným spôsobom oznamujeme, že odborná príprava začne 15.04.2021 dištančne s predpokladaným termínom ukončenia 15.05.2021. Prednášky budú prebiehať online v aplikácii Zoom Client for Meetings.

Prihlásených účastníkov budeme informovať mailom.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky momentálne uvažuje o organizovaní správcovskej skúšky v jarnom termíne roku 2021 (približne v priebehu mesiacov máj – jún). Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ako aj opatrenia prijaté v súvislosti so šírením nebezpečnej choroby COVID – 19, nie je momentálne možné určiť presný termín správcovskej skúšky, dokonca ani to, či bude vôbec možné uskutočniť správcovskú skúšku v jarnom termíne 2021.

Záväzná prihláška školiaci plán sú k dispozícii v menu "Dokumenty na stiahnutie".
V prípade, že sa chcete zúčastniť na odbornej príprave, vyplnenú a podpísanú prihlášku naskenujte a pošlite mailom na: info@zkssr.sk

V rámci ďalšieho vzdelávania správcov sa prednášok môžu zúčastniť aj správcovia už zapísaní v zozname správcov.
Záväznú prihlášku na odborné podujatie nájdete v menu "Dokumenty na stiahnutie". 

 

Ďalšie informácie poskytneme na tel.: 0908731341

Späť