ODBORNÁ PRÍPRAVA

napísal Július Srna

Odborná príprava uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

Vzhľadom na platné epidemiologické opatrenia, z dôvodu ktorých sa nemôže uskutočniť odborná príprava uchádzačov o zápis do zoznamu správcov prezečným spôsobom oznamujeme, že odborná príprava začne 12.11.2020 dištančne s predpokladaným termínom ukončenia 12.12.2020. Prednášky budú prebiehať online v aplikácii Zoom Client for Meetings.

Prihlásených účastníkov budeme informovať mailom.

Záväzná prihláška a školiaci plán sú k dispozícii v menu "Dokumenty na stiahnutie".
V prípade, že sa chcete zúčastniť na odbornej príprave, vyplnenú a podpísanú prihlášku naskenujte a pošlite mailom na: info@zkssr.sk

V rámci ďalšieho vzdelávania správcov sa prednášok môžu zúčastniť aj správcovia už zapísaní v zozname správcov.
Záväznú prihlášku nájdete v menu "Dokumenty na stiahnutie". 

 

Ďalšie informácie poskytneme na tel.: 0908731341

Späť