ODBORNÁ PRÍPRAVA

napísal Július Srna

Odborná príprava uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

Z dôvodu, že opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, definované verejnou vyhláškou číslo: OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020 zostávajú aj naďalej v platnosti, Vám oznamujeme, že začiatok odbornej prípravy uchádzačov o zápis do zoznamu správcov sme nútení odložiť.

               Časový plán odbornej prípravy bude upravený podľa aktuálnej situácie. O zmenách Vás budeme informovať.

Späť