ODBORNÁ PRÍPRAVA

napísal Július Srna

Odborná príprava uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR na základe Zmluvy o zabezpečení odbornej prípravy uzatvorenej s Ministerstvom spravodlivosti SR usporiada odbornú prípravu uchádzačov o zápis do zoznamu správcov.

Rozsah odbornej prípravy je 100 hodín, z toho 60 hodín prednášok z oblasti práva a 40 hodín z oblasti ekonómie.

Odborná príprava začne 14.03.2019. Predpokladaný termín ukončenia je 13.04.2019.

Prednášky sa uskutočnia v piatich blokoch, vždy vo štvrtok (8 hodín), v piatok (8 hodín) a v sobotu (4 hodiny)  .
Miesto konania: Hotel AVION, Ivánska cesta 15/A, Bratislava.

Absolvovanie odbornej prípravy je nevyhnutným predpokladom na vykonanie správcovskej skúšky. Odborná príprava je určená pre uchádzačov o zápis do zoznamu správcov, ktorí majú ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Záväzná prihláškaškoliaci plán sú k dispozícii na stiahnutie. Vyplnenú prihlášku  zašlite prosím do 01.03.2019 na adresu administratívnej kancelárie Inštitútu vzdelávania konkurzných správcov SR:

IVKS SR

Hlavná 9
P.O. BOX 62

952 01  Vráble

 

mail: info@zkssr.sk

 

Po tomto termíne konzultujte Vašu účasť s usporiadateľom. Bližšie informácie:

Július Srna

Tel.: 0908 731 341

037/783 2968

Späť