Aktuálne informácie

ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV

v dňoch 24. - 25.11.2023 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky,
ktorá bola plánovaná od 18.09. do 11.10.2023 sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených účastníkov

NEUSKUTOČNÍ

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA zmena formy - online

uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky

ZAČNE 18.09.2023 dištančne - online

 

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky
Odborná príprava začne 18.09.2023. Predpokladaný termín ukončenia je 11.10.2023.
Možnosť preplatenia školného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny!

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV - 11 kreditných bodov

v dňoch 26. - 27.05.2023 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoc

Čítať ďalej…

SPRÁVCOVSKÁ SKÚŠKA

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 15.05.2023 písomná časť, 25.05.2023 ústna časť...

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV

v dňoch 26. - 27.05.2023 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV - 11 kreditných bodov

v dňoch 25. - 26.11.2022 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

SEMINÁR ROZHODCOV 2022

Seminár rozhodcov online - 10.11.2022

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 22.09.2022. Predpokladaný termín ukončenia je 05.11.2022.

Čítať ďalej…

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI

za škodu pri výkone správcovskej činnosti.

Čítať ďalej…

RIADNY SNEM ZKS SR

dňa 30.11.2019 v Piešťanoch

Čítať ďalej…